Приключиха предварителните спасителни археологически разкопки на обект, намиращ се в землището на с. Ценово, който попада в трасето на новостроящата се автомагистрала Русе – Велико Търново

Приключиха предварителните спасителни археологически разкопки на обект, намиращ се в землището на с. Ценово, който попада в трасето на новостроящата се автомагистрала Русе – Велико Търново

Приключиха предварителните спасителни археологически разкопки на обект, намиращ се в землището на с. Ценово, който попада в трасето на новостроящата се автомагистрала Русе – Велико Търново. За период от един месец екип с научен ръководител доц. д-р Стилиян Иванов от филиала на Националния археологически институт с музей при БАН във Велико Търново, успя да извърши проучвания край р. Янтра, в местност, в която се счита, че се е намирало изчезналото българско селище, наричано от местните жители „Вехтото село“. Открити са вкопани жилищни и стопански постройки, както и няколко ями. Изцяло разкопано е едно жилище с отлично запазено отоплително съоръжение. Сред намерения археологически материал има голямо количество фрагменти от керамични съдове, строителна керамика, стъклени гривни и различни метални находки, датиращи от османския период. Предвид високата научна стойност на открития обект, специалистите предвиждат последващо археологическо проучване.

Сподели: