Приключиха строителните дейности по благоустрояване на пространството пред бл. „Вежен“

Приключиха строителните дейности по благоустрояване на пространството пред бл. „Вежен“ в кв. „Родина“, при които се изпълниха: премахване на старата настилка и подсилване на места на основата с трошено – каменна фракция; полагане на нови бетонови ивици, ограничаващи зелените площи и съществуващите дървесни видове от зоните за паркиране и подходите; полагане на нови бордюри и тротоарни плочи на подходите към входовете на жилищния блок; изграждане на допълнителна система за отводняване на дъждовните води; повдигане на съществуващите ревизионни шахти на ниво нова настилка; полагане на нова асфалтова настилка от два слоя; предварителна подмяна на външното осветление с нови LED осветителни тела.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Опазване на околната среда и комунални дейности“ през отминаващата седмица.

Сподели: