Приключи вътрешният ремонт на сградата на Общинския младежки дом

Приключи вътрешният ремонт на сградата на Общинския младежки дом на ул. „Р. Даскалов“ №2А, гр. Русе. Демонтирани бяха старите настилки, положена бе нова настилка с ламинирани плоскости в три от стаите. Извършен бе ремонт и боядисване на стени и тавани с латекс, както и подмяна на ел. ключове и контакти в помещенията.

Приключи текущият ремонт на трибуната със седалките на тенис корта в Парка на младежта.

Извършени са 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

Издадена е една заповед за премахване на преместваем обект, като същата е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

Издаден е един констативен акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

Това става ясно от седмичния отчет на общинската администрация в Русе по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“.

Сподели: