Приключи изпълнението на текущи ремонти при бл. „7“ и „8“ в кв. Дружба 3

Приключи изпълнението на текущи ремонти при бл. „7“ и „8“ в кв. Дружба 3

Приключи изпълнението на текущи ремонти при бл. „7“, бл. „8“ в кв. Дружба 3 и продължават ремонтните дейности при бл. „9“. Започна изпълнението на текущ ремонт в междублоковото пространство на бл. „13“ в кв. Дружба 3.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Приключи изпълнението на текущ ремонт на настилки по обслужваща алея към сградата, в която се помещават „Български пощи“ в Дружба 1 , в т. ч. ремонт на тротоарни настилки.

Приключи изпълнението на тротоарни настилки в с. Семерджиево.

Приключи изпълнението на текущ ремонт на настилки при бл. „14“ (локално платно), кв. „Дружба 3“, успоредно на ул. „Никола Й. Вапцаров“.

Започна изпълнението на текущи ремонти в общински жилища в кв. „Чародейка“ – бл. „403“, бл. „112“ и бл. „109“, както и в бл. „Панайот Хитов“ 1, 2 и 3.

Извършени са 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

Издадени бяха два констативни акта за незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

Издадена бе една заповед за премахване на незаконни строежи и една заповед за премахване на преместваем обект, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.

Сподели: