Приключи и последната приложна работилничка в Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Русе

Приключи и последната приложна работилничка в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Русе

Приключи и последната /четвърта/ приложна работилничка в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Русе, където в продължение на месец съвместно твориха деца, ползващи услугите на Комплекса, доброволци от Овергаз и представители на СНЦ „Дунавско сияние“. Те заедно успяха да сътворят около 200 уникални картички и още толкова „сърца на приятелството“, които ще подарят на възрастните хора от Дом „Възраждане“. Естествено, всички, творци получиха заслужени грамоти за майсторство, връчени от инж. Цветанка Василева – Мениджър на Сервизен център №1 към „Овергаз мрежи“ АД.

Арт инициативата е част от Проект „„Equilibrium point“ на Сдружение „Дунавско сияние“, финансирано от „Овергаз мрежи“ АД.

Сподели: