детска площадка екопак

Приключи обновяването на 19 детски площадки в Русе

Приключено е изпълнението на строително – монтажни работи /СМР/ за обновяване на 19 детски площадки на територията на гр. Русе. Изпълняват се договори за инженеринг на 4 детски площадки – в Парка на възрожденците, Парка на младежта, до бл. Титов в кв. “Здравец-Изток“ и при бл. 403 в кв. “Чародейка“. Изпълняват се договори за СМР за обновяване на 2 детски площадки при бл. “Ясен“ в кв. “Изток“ и бл. 5 в кв. “ЦЮР“. Изградени са две спортни площадки /футбол с баскетбол/ в ж.к Здравец и ж.к. Дружба 3. Изпълнява се договор за инженеринг за две площадки за стрийт фитнес в кв.“Възраждане“ и в кв. “Дружба 3“, както и предстои подписване на договор за основен ремонт на спортно игрище.

сн. Архив

Сподели: