Приключи окончателната техническа и финансовата верификация по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

Приключи окончателната техническа и финансовата верификация по проект № BGENVIRONMENT-3.002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Програмният оператор верифицира в пълнота заложените индикатори по проекта. В рамките на проекта в пет квартала на Русе заработиха мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Закупени бяха и 15 лифтдъмперни контейнера и бяха проведоха кампании за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата. Бяха закупени съдове за разделно събиране в административните сгради на Община Русе, както и биошредер. Също така бяха закупени компостери за растителни отпадъци, които предстои да бъдат раздадени на кметовете на малките населени места и домовете за социални услужи на територията на община Русе, за да ги използват за поддръжка на зелените тревни площи около тях. В рамките на проекта се проведоха и кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклиране на отпадъци.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“ през отминаващата седмица.

Сподели: