Приключи окончателно ремонтът в ДГ „Русалка“ на ул. “Шумнатица“ в Русе

Приключи окончателно ремонтът в ДГ „Русалка“ на ул. “Шумнатица“ в Русе

Приключи окончателно ремонтът в ДГ „Русалка“ на ул. “Шумнатица“ в Русе. Реновирани са крило „А“, топлата връзка и административно крило. Дейностите включват цялостен ремонт на фасадите, борда, терасите и цоклите на сградата. Монтиран е и нов парапет на терасите.

През отминаващата седмица служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 14 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка с получени сигнали за незаконно строителство.

Издадени са 13 разрешения за строеж и са одобрени 5 подробни устройствени планове.

Сподели: