алеи възраждане осветление

Приключи почистването и боядисването на стълбове от уличното осветление по ул. „Рига“, ул. „Алеи Възраждане“ и ул. „Солун“

Приключи почистването и боядисването на стълбове от уличното осветление по ул. „Рига“, ул. „Алеи Възраждане“ и ул. „Солун“. Приключи почистването и боядисването със сребърен феролит на металния парапет на надлеза при пътен възел Охлюва.

Отстранени са аварии в отоплителните инсталации, захранващи сградите на ул. „Котовск“ 2, ул. „Княжеска“ 8 и Детска ясла № 8 в Русе.

Издадени са 2 разрешения за строеж.

Извършени са 5 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

Издаден е един констативен акт за незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипът му по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Сподели: