Днес Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе навършва 132 години

Приключи приемането на заявки за участие в първия национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“

Приключи приемането на заявки за участие в Първия национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“, организиран от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и Регионално управление на образованието – Русе. В него ще участват над 35 ученици, студенти, докторанти с доклади и мултимедийни проекти.

Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи до 26 г., чиито разработки, проекти и предложения да получат публичност; да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Поради извънредното положение, свързано с пандемията от коронавирус и отмяната на всички масови обществени прояви, форумът се отлага за 27 юни!

Лица за контакт:

Д-р Капка Иванова: 0884 717 990

Татяна Савова: pr@libruse.bg, libruse@libruse.bg; тел. 0876 931 552

Сподели:

Още новини от деня