Приключи приемът по програмата за малки населени места на Община Русе

Приключи приемът по програмата за малки населени места на Община Русе. Комисия разгледа подадените проектни предложения и предстои те да бъдат финансирани от бюджета на община Русе. Общият бюджет на кампанията е в размер на 280 000 лв. с вкл. ДДС.

Сподели: