Кметство Бъзън с празнична украса за Великден

Приключи приемът по програмата за малки населени места на Община Русе

Приключи приемът по програмата за малки населени места на Община Русе. Целта на кампанията е да бъдат реализирани проекти за подобряване на физическата и жизнена среда на малките населени места на територията на Община Русе и разрешаване на проблеми с висока обществена значимост. Общият бюджет за финансиране на проекти по кампания е в размер на 280 000 лв. с вкл. ДДС. Финансирането ще се извърши чрез директно предоставяне на средства, съобразено с проектните предложения и броя на жителите на съответното населено място.

Сподели: