Приключи проект Търсачи на знание към клуб От корена до най-високото листо

Приключи проект „Търсачи на знание“ към клуб „От корена до най-високото листо“

Приключи проект Търсачи на знание към клуб От корена до най-високото листо

В периода октомври 2017 – август 2018 бе създаден клуб „От корена до най-високото листо“ и проведени летни занимания – „Академия за малчугани“

В клуб „От корена до най-високото листо“ взеха участие 11 младежи. Те направиха родови проучвания, анализираха, систематизираха и обобщаваха информация от различни източници. Чрез различни сканиращи устройства дигитализираха стари снимки от семейните албуми. Всеки участник изработи свое он-лайн родословно дърво на компютър в библиотеката и презентира своите проучвания на интерактивна дъска. В резултат от работата са изработени 2 индивидуални родови албума и един общ на всички участници, които могат да бъдат разгледани през сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“.

Летните занимания „Академия за малчугани“ включиха 2 уъркшопа „Малък съм, но знам…“ с цел повишаване на здравна и научна култура на участниците и „Къде растат парите?“, насочен към придобиване на знания по основна финансова грамотност. През месеците юни и юли повече от 100 деца се включиха в „Академия за малчугани“. Те имаха възможност да повишат своята функционална грамотност с помощта на нови технологии и по интерактивен и забавен начин. Бяха проведени 6 – десетдневни обучения.

Приключи проект Търсачи на знание към клуб От корена до най-високото листо 2

Психологът Венета Венкова, водещ ателие по проекта, съдейства за успешното приобщаване на децата в групата. Всяко дете имаше възможност да се представи като личност с индивидуалните си качества и да се почувства част от групата. Повишаването на здравната култура и емоционално здраве се постигна чрез използване на психодинамични игри и занимания, музикотерапевтични, арттерапевтични и интерактивни методи. Децата придобиха умения и знания да познават по-добре себе си, своето тяло и емоциите си. Програмата, по която бе работено в уъркшопа „Малък съм, но знам…“, включи следните теми: „Кой съм аз?“; „Моите качества и силни страни“; „Моето тяло – грижа за здравето му“; „Емоции – адекватно изразяване и емпатия. Как се свързвам с другите?“; „Практически техники за справяне с емоционално напрежение и стрес“; „Успешна грижа за моето физическо и психическо здраве“. По време на втората част от уъркшоп „Малък съм, но знам…“ с водещ педагогът Снежанка Николова се проведоха забавни и атрактивни занимания, даващи знания за процеси и явления в природата около нас. Участниците по нестандартен начин – чрез игри и практически занимания, бяха провокирани да се включат в достъпна изследователска дейност. Децата от ателието се запознаха с качествата на хартията и начините за нейното използване. С огромно желание се включиха в експериментите свързани с технологията на „производство“ и рециклиране. На децата им беше забавно да видят как се образува дъжда и преминаването на водата през трите ѝ агрегатни състояния. Чрез опити доказваха качествата на водата – цвят, форма, вкус, мирис, разтворимост. Узнаха за различната плътност на течностите – вода, спирт, олио и веро. Запознаха се с различни видове тайнописи чрез използването на лимон, парафин, мляко и проявяването им чрез нагряване със свещ, ютия и чрез оцветяване с бои. Участниците научиха още как да правят папие маше, моделин, пяна за балончета и сапунени мехури, разбраха какво е емулгатор и как се получава вакуум и конденз.

Уъркшоп „Къде растат парите?“ с обучител Ирена Русанова бе насочен към придобиване на основна финансова грамотност с помощта на модерни технологии. В резултат у децата бе изградена отговорност към парите и труда. Те придобиха умения за разумно харчене, планиране и спестяване на доходите. Проведоха се забавни и атрактивни занимания по темите: „Къде растат парите?“; „Времето на парите – от натурална размяна до БитКойн“; „Парите – как да се използват – спестяване, харчене, даряване и инвестиране“. Чрез игрите и работа в екипи бяха разяснени приход, разход, семеен бюджет, заплата, наем, данък, стипендия и други понятия от финансовата сфера. Участниците в уъркшопа имаха възможност да разгледат монети и банкноти от различни държави. В практическо занимание бяха изработени касички и банкноти и монети от хартия.

За успешното осъществяване на проекта са показателни обратните връзки на децата и родителите, в които изразяват удовлетвореност и желание да участват отново в подобни дейности.

На 14 август бе проведена заключителна пресконференция по проект „Търсачи на знание“. На конференцията присъстваха: Теодора Евтимова-ръководител на проекта; представители на партньорските организации: Антоанета Ябанозова –и. д. директор на БЧК, Толга Мехмедов – регионален обучител, доброволци към БМЧК; Иваничка Райкова –председател на Сдружение „Културни пространства“; представители на медии, експерти-водещи ателиета по проекта; деца – участници, представител на финансиращата организация Общинска фондация „Русе –град на свободния дух“. На пресконференцията бяха представени поставените цели и постигнатите резултати от проекта „Търсачи на знание“.

За доброто реализиране на проекта заслуга имат обучители и участници. Особено ласкаво се изказаха децата-участници в летните занимания. Те все още не вярват как са могли да получат така необходимите им в живота знания, без това да ги е затруднило ни най-малко. Така се получава когато интересът към познанието е по-силен и мотивиран и когато знанието се придобива под формата на игра. Явно се е получило и го умеят водещите специалисти от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе.

Сподели:

Още новини от деня