Продължава работата по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 9

Приключи първият етап от вътрешния ремонт на Детска ясла № 4

Приключи първият етап от вътрешния ремонт на Детска ясла № 4. Предстои още да бъдат реновирани спални занимални, детска трапезария и умивалня.

Продължават ремонтните дейности и в Детска ясла № 9 в Русе, както и в пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово, където ще бъдат боядисани стени и предстои подмяна на подовата настилка и пана тип „Армстронг“.

Служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 10 проверки по постъпили сигнали и жалби на граждани за незаконно строителство. Издадени са 8 разрешения за строеж.

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“.

Сподели: