По Ботевите и възрожденските места в Румъния 2

Приключи работата на 21-я Международен научен семинар „По Ботевите и възрожденските места в Румъния“

На 3 юни приключи работата на XXI Международен пътуващ семинар „По Ботевите и Възрожденските места в Румъния“, организиран от русенското читалище „Христо Ботев – 1908“. Събитието бе двудневно се проведе на 2 и 3 юни т.г. по маршрут: Русе – Букурещ – Браила – Тулча – Констанца. Участниците в семинара посетиха гробницата на Евлоги и Христо Георгиеви, първият гроб на Г. С. Раковски и други видни българи в мемориалния парк „Белу“ и участваха в държавния ритуал-преклонение пред паметниците на Хр. Ботев и В. Левски в парка „Карол I“ – съвместно с българската дипломатическа мисия в румънската столица. Пред бюст–паметника на Хр. Ботев г-жа Вяра Косева връчи медал „110 г. НЧ „Хр. Ботев“ – Русе“ и почетни грамоти на Посланика на Република България в Букурещ г-н Чуров, а също и на изявени читалищни дейци.

По Ботевите и възрожденските места в Румъния 2

След това участниците в пътуващия семинар се отправиха към българските места в Браила, Тулча и Констанца.

В Браила участниците в Пътуващия семинар бяха посрещнати от Мария Ганчева – дъщеря на последния директор на българското училище в града, която им показа всички места, свързани с българската история и Христо Ботев. За групата бе специално отворена и музейната зала с постоянна експозиция „Добри Войников“, намираща се в красиви театрален комплекс в центъра на града. Русенци подариха на българската общност в Браила много книги, автентични – ръчно тъкани и везани изделия – постелки и носии, както и новата комикс адаптация „Тих, бял Дунав“ – дело на художника Николай Бебенов.

По Ботевите и възрожденските места в Румъния 2

Пред участниците в семинара бяха представени и специално подготвените от членовете на читалищния клуб „Традиционеръ“ броеве на „Ботев вестник“ и „Русенски Традиционеръ“. Те изцяло са посветени на по-малко известни факти от живота и делото на поета-революционер и на други съпътстващи битието му личности и събития. И двете печатни издания са предназначени за българските общности в румънските градове по маршрута на пътуващия семинар.
Членовете читалищния клуб „Традиционеръ“ подеха инициативата за поставянето на паметна плоча на пристанището в гр. Галац, която да обозначи началото на пътя към безсмъртието на Никола Войводов и Цвятко Павлович – през август 1867 година, загинали на 8/20 август в неравна престрелка с турската полиция на Русенското пристанище.
В края на семинарните изяви – в град Констанца, г-жа Вяра Косева сподели с участниците в семинара, че Народно читалище „Христо Ботев“, гр. Русе е поело инициативата за тържествено отбелязване на 140-годишнина от установяването на дипломатически отношения със северната ни съседка Румъния. Сформиран е Инициативен комитет, разработена е и Програма за честванията.

Предвижда се провеждането на Международна научна конференция с участие на представители на държавни и неправителствени институции, научни и образователни структури, както и организациите на българите в Румъния – в Букурещ, Браила, Тулча, Банат и др. Форумът ще бъде съпътстван от редица инициативи като кръгли маси, концерти, изложби и др. Отбелязването ще се проведе през есента с подкрепата на ръководители на държавни и общински звена, работещи в международна насока.

Сподели:

Още новини от деня