До 30 април се подават заявки за участие в IV национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ 2023

Приключи регистрацията за участие в четвъртия национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“

Приключи регистрацията за участие в четвъртия национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“, който ще се проведе на 24 юни 2023 г. Организатори са Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Сдружение „Културни пространства“ в партньорство с Регионално управление на образованието – Русе. Конференцията се финансира по Програма „Култура“ на Община Русе.

50 разработки на повече от 100 ученици, учители-млади специалисти и студенти ще се състезават за голямата награда – Знак на форума, в тематичните направления: Литература; Български фолклор; Изкуства; История; Философия; География; Интердисциплинарни изследвания.

Десет  русенски училища се включват в младежката среща. От страната ще има представители на учебни заведения от Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Свищов, Видин, Банско, Джебел, Сливен, Омуртаг и Шумен, а също така от Тракийски научен институт, филиал Варна и Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“.

Форумът си поставя за цел да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки, да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес, както и да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Крайният срок за изпращане на готовите разработки е 9 юни.

Сподели: