Приключи текущият ремонт на Детска ясла № 1

Приключи текущият ремонт на Детска ясла № 1, находяща се на ул. „Червен“ 5, като дейностите включват подмяна на тротоарни плочки с гранитогрес върху хидроизолация. Това става ясно от днешния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата на ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Продължават дейностите по вътрешния текущ ремонт в Детска ясла № 4, находяща се на ул. „Муткурова“ 98. Те включват боядисване на спални, занимални и монтаж на радиатори. Междувременно в същата детска ясла се изпълнява проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност;

Издадени бяха 15 разрешения за строеж, а 7 са одобрените подробни устройствени планове. Служителите на отдел “Строителен контрол“ са извършили 11 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

Сподели: