Приложение с QR кодове ще помага на гражданите в оценяване на услугите, предлагани от общинска администрация – Русе

Постъпил е доклад от началник отдел „Информационни технологии и връзки с обществеността“ за закупуване на приложение за оценяване на услугите, предлагани от Общинска администрация. Оценката ще бъде поставяна от гражданите, които имат желание, чрез попълване на анкета. За  улеснение ще бъдат разположени QR кодове на определени места, такъв код ще бъде публикуван и на сайта на общината. В тази връзка кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да гласуват на 16 юни създаване на нов обект „Електронна платформа за анкетиране/оценяване“ в Инвестиционната програма, в дейност 122 „Общинска администрация“, §5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ за 2450 лв. Средствата се осигуряват от §1015 „ Материали“ –  на същата дейност.

Сподели: