Приносът на страната ни към европейското културно наследство бе представен във Ветово

На 08.11.2018 г. в община Ветово беше представена постерна изложба, илюстрираща връзките на българските книжовници и просветители през Възраждането с европейските културни ценности, както и приноса на страната ни за културното наследство на Европа.

Експозицията, която беше под надслов „Европейски литературни паралели“ представи някои оригинални старопечатни, редки и ценни издания на родни автори от края на XVIII и началото на XIX век.

Сред представените на постерите издания най-голямо внимание привлече първата българска печатна книга на новобългарски език „Кириакодромион“ или по-известна като „Неделник“ от Софроний Врачански, издадена през 1806 г. в Римник, Румъния, както и „Буквар с различни поучения“, наричан още „Рибен“ от Петър Берон, чието първо издание от 1824 г. е отпечатано в Брашов.

В изложбата бяха представени още „Нов български буквар“ на Рашко Блъсков, който се явява един от първите български учебници, отпечатан през 1856 г. в Букурещ, както и „Ръководство за водене на кореспонденция“ от Сава Попович, издадено през 1847 г. в Сибиу.

По време на събитието беше проведена и дискусия с присъстващите относно културно-историческото наследство на България и неговия принос към съвременния облик на Европа.

Акцент беше поставен и върху настоящото развитие на Европейския съюз и ежедневните предизвикателства, пред които той се изправя.

Инициативата е част от предвидените събития за популяризиране на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2018 г.

Изложбата, която се проведе в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1909г.“, се организира от Областна администрация Русе с подкрепата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Община Ветово.

Сподели: