Приходите от наеми в Община Русе за периода 1.11.2012г. – 31.10.2013г. са в размер на 1 188 623,20 лв.

Процесът по управление на обектите общинска собственост се предхожда от проучване на същите, подготовка на предложения до ОбС (за имоти и вещи частна и публична общинска собственост), решение на ОбС, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на съответните търгове или конкурси. За периода 1.11.2012 г. – 31.10.2013 г. в Общински съвет – Русе са внесени 48 бр. предложения, свързани с управление на обекти общинска собственост чрез отдаването им под наем след пров…

Код на новината : *120086.html

    

Сподели: