Приходите от нощувки в местата за настаняване в Русенска област нарастват до 317 хил. лева през март

Време за прочитане: 2 мин.

През март 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са
функционирали 1 719 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за
краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49.0 хил., а на леглата – 98.8 хиляди. В сравнение с март 2020 г., когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, докато броят на леглата в тях намалява с 5.3%.

В Русенска област са действали 55 места за настаняване с общо 2190 легла.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2021 г.,
е 439.5 хил., или с 15.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение (с 32.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През март 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.1% от общия брой нощувки на
чужди граждани и 37.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.1% от
нощувките на чужди граждани и 30.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1
и 2 звезди) те са съответно 10.8 и 32.5%.

67 890 са реализираните леглоденонощия за периода в Русенска област. 6 664 са осъществените нощувки, като 951 са от чужди граждани. 3 868 са пренощувалите лица, а 471 са чужди граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2021 г. се увеличава с
24.3% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 202.0 хил., като е регистрирано увеличение
при българските граждани с 51.1%, и намаление при чужденците – с 38.2%. Българските граждани,
нощували в местата за настаняване през март 2021 г., са 171.9 хил. и са реализирали средно по 2.1
нощувки. Чуждите граждани са 30.1 хил. и са реализирали средно по 2.7 нощувки, като 75.8% от тях
са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2021 г. е 14.6%, като се
увеличава с 1.3 процентни пункта в сравнение с март 2020 година. Най-висока е заетостта на
леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 18.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди –
14.0%, и с 1 и 2 звезди – 11.4%.

Приходите от нощувки през март 2021 г. достигат 24.6 млн. лв., или с 16.6% повече в
сравнение с март 2020 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с
57.7%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 29.7%.

317 хил. лева са приходите от нощувки за периода в Русенска област, като 52 хиляди лева са дошли от чужденци.

Сподели:

Още новини от деня