Приходите от нощувки в местата за настаняване в Русенска област нарастват до 299 хил. лева през февруари

Време за прочитане: 2 мин.

През февруари 2021г. по време на продължаващата епидемична обстановка встраната са функционирали 1 666 обекта с над 10 легла -хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 48.6 хил., а на леглата -97.8 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 11.1%, а броят на леглата в тях – с 12.9%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г., е 627.7 хил., или с 40.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад (с 47.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. През февруари 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.1% -на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.0 % от нощувките на чужди граждани и 29.6 % – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2звезди) те са съответно 7.8 и 28.3 %.

В Русенска област са действали 50 места за настаняване с общо 2038 легла в тях.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2021г. намалява с 38.4 % в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 272.8 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани със 75.2 %. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи – с 20.8%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2021 г., са 237.3 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 35.5 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки, като 78.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

В Русенска област са осъществени 57 064 леглоденонощия, като 6 606 са нощувките като цяло. 741 от тях са на чужди граждани. 4139 са пренощувалите лица в региона през февруари, като 441 са чужди граждани.

299 хил. лева са приходите от нощувки за периода в Русенска област, като 41 хил. лева от тях са дошли от чужденци.

Сподели:

Още новини от деня