Приятелството като нравствено – етичен проблем обсъждат в РБ „Л. Каравелов“ – Русе

През 2018 г. фондация „Русчук“ и Сдружение „Съвместно библейско обучение“ ще продължат провеждането на образователни дискусии върху различни житейски ситуации и нравствено-етични проблеми с ученици от IX до XII клас на русенските училища. Темите са тясно свързани с обучението по етика и с подготовката за зрелостен изпит по български език и литература – писане на есе на нравствено-етична тема.

На 18.04.2018, от 14:30 до 17:00 ч. ще се проведе следващата дискусия на тема „Приятелство. Талантът да имаш приятели. Приятелство и семейство“. Аристотел говори за 3 вида приятелство. То може да възникне поради радостта от съвместни удоволствия. Истинското приятелство е безкористно, при него не е водещ мотивът, че приятелите имат полза един от друг. Най-благородното, то не е създадено по други причини, а има за цел и ценност самата дружеска общност. Талантът да имаш приятели, възниква заради самото приятелство.

Приятелството напомня семейството по непосредствените и неофициални отношения. Семейството е по-прагматично, затворено е към света и е насочено към оцеляването.

Вход свободен!

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"