При засилен интерес преминаха първите две информационни срещи от есенната обиколка на ОИЦ – Русе

При засилен интерес преминаха първите две информационни срещи от есенната обиколка на ОИЦ – Русе

При засилен интерес преминаха първите две информационни срещи от есенната обиколка на ОИЦ – Русе. Те се проведоха в женския и мъжкия пенсионерски клуб на с.Ценово, област Русе. Основната тема бе 10 годишнината от приемането на България в Европейския съюз, как се е създала и разраснала Европейската общност, функциите и символите на ЕС и не на последно място – какви са ползите за България от това партньорство.
Експертът Силвия Дончева запозна възрастните хора както с дейността на областния център Русе, така и с конкретните проекти, които са реализирани на територията на община Ценово през двата програмни периода.
Само през 2007-2013 общината е получила безвъзмездно финансиране от Европейските фондове в размер на 11 775 685 лв.
Парите са изразходвани както за инфраструктурата на общината – реконструкции на водопроводи, изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия, ремонт на училища и детски градини, изграждане и популяризиране на еко пътека по долното течение на р. Янтра, така и за множество комплексни грижи за възрастните хора.
Очаквано най-голям интерес предизвикаха проектите насочени към хората от 3тата възраст. През първия програмен период община Ценово е реализирала 3 такива проекта, за които е получила общо 407 034 лв. безвъзмездна финансова помощ.
Към настоящия момент през новия програмен период, все още е в процес на изпълнение проектът „Независим живот за жителите на Община Ценово“. Той предоставя интегрирани социални услуги за хората с невъзможност за самообслужване над 65 год. и за хората с увреждане като същевременно осигурява заетост на безработни лица в трудоспособна възраст. Получената безвъзмездна финансова помощ по този проект е в размер на 479 973.27 лв.
Управителят на центъра г-жа Махакян изтъкна колко е важно да виждаме и оценяваме ползите от присъединяването ни към Европейския съюз. Тя наблегна на факта, че присъстващите винаги трябва да заявяват техните нужди и потребности пред съответните ръководни органи,за да може да се намери адекватно решение за тях. В отговор масово се изрази съгласие с мнение на един от участниците, че до този момент реализираните проекти са насочени единствено към възрастните хора с увреждания или за тези в неравностойно положение, а активните пенсионери не попадат в графата на потенциални бенефициенти.
На тръгване всеки един от експертите на ОИЦ – Русе беше приятно изненадан с букет уханни есенни цветя и пожелания за нови срещи.

Сподели:

Още новини от деня