При подходящи метеорологични условия предстои полагане на маркировка, монтиране на вертикална сигнализация и стоманена предпазна ограда по пътя Сливо поле – Черешово – Бисерци

RuseInfo се обърна днес към Агенция „Пътна инфраструктура“ с въпрос кога ще бъде положена маркировка, монтирана вертикална сигнализация и като цяло завършен обект – ремонт на републикански път III – 2102 от км 3+500 до км 11 + 500 ( път Сливо поле – Борисово – Черешово – Юпер – Бисерци). Попитахме и на какъв етап са СМР по обекта. Агенцията отбеляза, че строително-монтажните работи на участъка от път III-2102 Сливо поле – Борисово – Черешово – Юпер – Бисерци /от км 3+500 до км 11 + 500/ са приключили. При подходящи метеорологични условия предстои полагане на маркировка на пътя, монтиране на вертикална сигнализация и стоманена предпазна ограда (мантинели). Предстои одобряване на задание за необходимите дейности, след финансовото им обезпечаване.

Сподели: