Проблемите на отпадащите от училище ще разгледат в Русе

На 18 април в Русе ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.

По време на заседанието ще бъде разгледано изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна и предучилищна възраст. Също така ще бъде представен и отчет на реализираните дейности през 2017 г. по приоритет Образование на Областната стратегия за интегриране на ромите 2013 – 2020 г.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"