Проблемът с близо 2.5 млн. лева дълг на Държавна опера - Русе наложи среща - дискусия за решаването му

Проблемът с близо 2.5 млн. лева дълг на Държавна опера – Русе наложи среща – дискусия за решаването му

Проблемът с близо 2.5 млн. лева дълг на Държавна опера – Русе наложи провеждането на среща – дискусия за решаването му този следобед. Народни представители, ръководството на операта, представители на творческия състав и синдикалните структури, общественици и журналисти се събраха в ранния следобед зала „Филхармония“ за набелязване на конкретни мерки и действия по спасяването на Русенска опера и финансовото обезпечаване на дейността й, в навечерието на нейния 70-годишен юбилей, и отбелязването на 100 години оперно дело в Русе. Целта е да бъде формирано предложение дългът, наследен от предишните ръководства, да бъде занулен и да бъде променен механизма на финансиране на оперните театри, като се вземе предвид спецификата на всяка една опера и развитие на региона който обслужва.

По думите на Пламен Бейков дългът към юли тази година възлиза на 2 481 000 лева. Културната институция трябва да поддържа персонал от поне 290 – 295 души, за да продължи да изпълнява ангажиментите си към обществото и българската държава. За всеки продаден билет се полага 6 лева субсидия, което от операта считат за крайно недостатъчно предвид промените в икономически план през последните години. Всеки месец операта трябва да генерира приход от поне 52 000 лева, което е доста трудно за извънстолична институция. Близо 70 хил. лева. приходи от продажба на билети всеки месец са необходими за покриване на загубите. Това би било доста трудно в настоящата ситуация, ако няма всеки месец много гастроли и то в големи зали извън Русе.

През годините приходите на Държавна опера – Русе не са спаднали, ако това се сравни с други оперни театри. Цитирани бяха цифри от последните 5 години за приходите и. През 2016 година приходите са огромни в сравнение с други години – 1 033 хил. лева или ръст от 100 %. Тогава се провежда националното турне на Държавна опера – Русе с ансамбъла на Нешка Робева. Проведени са 12 концерта в големи спортни зали. Приходите са огромни, но се признават само по 1600 билета. Оттам идва „високата летва“, която трябва да се постига и в бъдеще при приходите. Но през 2017 година те спадат до обичайното си ниво – 402 хил. лева. По методиката на МК за финансиране Държавна опера – Русе започва да генерира минус на хартия, който нараства и досега. Решението едни видяха по един начин.

Ето какво гласи декларацията, прочетена от Момчил Миланов. Депутатът Искрен Веселинов защити пълно опрощаване на дълга, както е ставало и преди, но за други културни институции у нас. Дали това ще стане ще се разбере вероятно до края на годината.

Сподели: