Пробно стажуване осъществиха ученици от ПГСАГ на строителни обекти в Русе

Пробно стажуване осъществиха ученици от ПГСАГ на строителни обекти в Русе

Учениците от гимназията, в изпълнение на дейностите по проекта проведоха пробно стажуване.

Специалност Водно строителство – 8вг присъстваха при изграждането на отводнителен канал на бул. Цар Освободител. Запознаха се с извършваните дейности за разрешаване на наболелия за града проблем с наводняването на възловото кръстовище в близост. Мониторинг от РУО – Русе осъществи, старши експерт по професионално образование Слава Рачева.

От специалност Геодезия – 9вг посетиха обект на Пътинженеринг АД на бул. Липник в Русе. Запознаха се с естеството на работния процес и задълженията и отговорностите на геодезиста в реалната работна среда.

Специалност Пътно строителство – 9вг посетиха лабораторията на асфалтова база на Пътинженеринг АД – Русе. Наблюдаваха лабораторни експерименти и се запознаха с естеството на работния процес, задълженията и отговорностите на работещите. Бившите възпитаници на нашата гимназия инж. Монева и Кръстева бяха живия принер за реализацията на кадрите.

Сподели: