Проведена беше работна среща в Министерство на младежта и спорта за кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба №4 за изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

Проведена беше работна среща в Министерство на младежта и спорта за кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба №4 за изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Организирана и проведена беше среща на образователната общност в Община Русе на тема „Споделяне на добри педагогически практики, свързани с внедряването на иновативни образователни решения в детските градини и училищата“, в която участваха над 140 експерти.

Екипът на ПИЦ взе участие в национална конференция по проблемите на превенцията и употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Проведени бяха и срещи с доброволците в Средно училище по преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ и с доброволците от ПГИУ „Елиас Канети“ по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“.

Сподели: