Община Русе ще внесе на сесия инвеститорско предложение за развитието на Летище-Русе

Проведена бе среща за бъдещия логистичен парк и летището до Щръклево

Поредна среща бе проведена между представители на Община Русе и инвеститора „Еонметалл България“ ООД относно подготовката на документи за представяне на проекта за логистичен парк с развитие на летище Щръклево, на която бяха обсъдени допълнителни въпроси и стратегията на инвеститора. „Еонметалл България“ ООД е получила сертификат за инвестиции клас А от Министерството на икономиката и ще може да реализира плановете си за Летище Русе. Това дава право продажбата на недвижимите имоти – частна общинска собственост, да се извърши без провеждане на търг или конкурс.

Летището бе прехвърлено от държавата на община Русе през 2015 година. Според закона продажбата обаче може да бъде направена едва след получаване от инвеститора на сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект.

Публично обявените намерения на дружеството са на територията на летището да бъде изграден логистичен парк, както и нова писта с дължина от 3050 метра, на която ще е възможно да кацат до среден клас самолети.

На 11 февруари 2020 година Общинският съвет в Русе даде предварително съгласие общината да продаде без търг или конкурс летището край града на „Еонметалл България“ ООД. Условието за сключване на окончателен договор за продажбата бе на фирмата да бъде издаден сертификат за инвестиции клас А от министъра на икономиката на България в срок до шест месеца. Поради пандемията този срок бе удължен.

сн. Архив

Сподели: