община русе

Проведена е работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети на образователните институции за даване на указания за превенция на респираторни заболявания и други административни въпроси

Проведена е работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети на образователните институции за даване на указания за превенция на респираторни заболявания и други административни въпроси.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипът му по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Извършена е проверка по сигнал в специализирана институция от експерти от отдел „Здравни дейности“ и отдел „Социални дейности“ относно количество и качество на храната и събиране на такси от потребители.

Здравните медиатори консултираха 96 лица в кварталите Средна кула, Тракция и Селеметя за превенция на заразяване с ротавирусен гастроентерит и грип, за ваксината срещу морбили, тетанус/дефтерия и пневмококови инфекции.

Здравните медиатори проведоха беседа с 14 деца за превенция на заразяване с хепатит А и за хигиена на устната кухина.

Здравните медиатори проведоха среща с представители на РЗИ – Русе, като бяха обсъдени начините за справяне със заболяването морбили. Разпространени бяха и информационни материали в ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Никола Обретенов“ и СУ „Васил Левски“.

Експерти от Община Русе проведоха работна среща с управителя на Центъра по психично здраве д-р Теменужка Матева и народния представител Иван Белчев, на която бяха обсъдени промени във финансирането на дейностите в психиатричните заведения и центровете за психично здраве на територията на страната.

Сключен бе договор за първоначално внедряване, адаптиране и обучение на потребителите и абонаментна поддръжка на услугата „Детска кухня“ през уеб базирана електронна система „Електронна поддръжка на купони – Виртуална кухня“ за нуждите на Детска млечна кухня – гр. Русе.

Сподели: