област-русе-община-русе

Проведено е обществено обсъждане на предварителния проект на Генералния план за организация и безопасност на движението за територията на община Русе

Проведено е обществено обсъждане на предварителния проект на Генералния план за организация и безопасност на движението за територията на община Русе. С изготвянето му се цели да се подобрят условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на Община Русе, както и подобряване пропускателната способност на уличната мрежа и намаляване задръжките на автомобилите по кръстовищата. Предвижда се подобряване на екологичните условия в града и функционирането на масовия градски обществен транспорт.

Създадена е организация за поемането на линии № 18 и № 20 от „Общински транспорт Русе“ ЕАД и въвеждането на нов маршрут на автобусна линия № 23 със съответното разписание.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ през отминаващата седмица.

Сподели: