Проведен е конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо – фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД

Проведен е конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо – фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД. На заседанието през юли ще бъде предложено решението за гласуване от Общински съвет – Русе. Това става ясно от днешния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата на ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“ през отминаващата седмица.

Сподели: