Проведе се априлска работна среща с имамите от Районно мюфтийство – Русе

Проведе се априлска работна среща с имамите от Районно мюфтийство – Русе

Априлска работна среща с имамите от Районно мюфтийство – Русе се проведе на 19 април тази година от 10:00 часа в джамията „Хаджи Мехмед“ в град Русе. Освен имамите, на събранието присъстваха районният мюфтия Юджел Хюсню и екипът на русенското мюфтийство, както и председатели на мюсюлмански настоятелства от региона. Официален гост на заседанието беше директорът на Духовно училище – Русе Хюсеин Читак. Мероприятието започна с четене на айети от Корана, след което беше преминато към обсъждане на въпросите от дневния ред на заседанието. Те обхващаха пряката дейност на служителите на РМ – Русе по населени места, както и кампанията по набиране на ученици за ДУ – Русе. В рамките на заседанието бяха обсъдени още темите за провеждането на тазгодишните кампании Хадж 2018 и Умре (по време на месец Рамазан). Сред планираните дейности на РМ-Русе до края на месец април е провеждането на семинар за преподавателите от летните коран-курсове в региона, който да се проведе в периода 23-24 април, в село Делчево. Насрочен беше и семинар за жени, който ще се проведе два дни по-късно – на 26 април.

Априлското заседание с имамите от русенско приключи с дуа за здраве и берекет, отправена от Абдуллах Дурсун. За всички участници в работната среща беше осигурена и почерпка от имама на село Две Могили – Осман Керванджи.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"