ненов музей

Проведе се втора среща на ръководството на проекта „Дунавски археологически дигитални пейзажи“

Днешната втора среща на ръководството на проекта „Дунавски археологически дигитални пейзажи“ припомни набързо свършеното, но постави акцент върху създадените творчески лаборатории и центрове (Labs & Hubs), които са въведени като нов подход за участие в осем страни от Дунавския регион почти едновременно. Всички разработени визуализации в такива съвместни процеси поемат не само научни и технически възможности, но и социална отговорност. Следователно този уникален подход има голямо транснационално въздействие и ще промени старите установени процедури в много музеи. Творческите лаборатории и центрове са инструмент за насърчаване на съвместни научни изследвания и сътрудничество в опазването на наследството. Чрез единния и съпоставим подход се създават нови възможности за по-нататъшно сътрудничество и се насърчава обменът на ноу-хау и добри практики. Визуализациите на резултатите, които подкрепят европейските и националните програми за дигитализация в областта на културното наследство. Той използва най-новите налични технологии и знания за археологическата дигитализация, както и нуждите на аудиторията, равенството и достъпа до културни знания. Това също е инструмент за основан на факти и подход на участие за създаване на нови подходи в областта на опазването на археологическото наследство, археологическите изследвания и трансграничния туризъм.

Сподели: