Проведе се деветото за тази година заседание на Обществения съвет с кмета на Община Ценово

На 13.11.29013 г. от 11 часа се проведе деветото за тази година заседание на Обществения съвет с Кмета на община Ценово. Общественият съвет е създаден още през 2003 година и е спомагателен орган на общината. На заседанията се разискват и предлагат за решение ежедневни проблеми на гражданите на малката община. Председател на Обществения съвет е г-н Петър Попов, пенсионер дългогодишен началник на пощенската станция в селото. На последното заседание членовете искаха информация за подготовката за…

Код на новината : *120295.html

    

Сподели: