вик

Проведе се заседание на Асоциацията по ВиК – Русе, 3,3 млн. лева е инвестиционната програма за 2018 г.

Време за прочитане: 2 мин.

Областният управител на област Русе Русе г-н Галин Григоров в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК откри редовното заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе. Г-н Григоров изрази увереност, че взетите решения и съответно мерките, които ще бъдат предприети ще допринесат за повишаване качеството на предоставяните услуги и удовлетвореността на жителите от областта.

По време на заседанието бяха единодушно приети годишния отчет за дейността на Асоциацията на 2017 г., отчета за изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет за 2017 г, както и бюджета за 2018 г. и подробната инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД-Русе за настоящата година.

Що се касае приемането изпълнението на бюджета за 2017 г. беше отчетено, че през предходната година Асоциацията по ВиК-Русе е разходвала средствата предпазливо и пестеливо, с което е дадена възможност при наложилите се за новата 2018 г. обстоятелства на проверки и приемане на извършените от оператора инвестиции, да бъде подпомогната дейността на Асоциацията. Също така стана ясно, че за периода на изминалата година са направени разходи в размер на почти 37 562 лв., като общата икономия в края на годината е нараснала с малко над 5 313 лв., а именно 23 355,49 лв.

Освен това за 2018 г. е предвидено разходната част на бюджета да възлиза на общо 61 160 лв. Очакваната икономия от 5 052,63 лв. в края на тази година е предвидено да осигури необходимите разходите за първите два месеца на 2019 г., т.е. до осигуряването на новото финансиране за следващата година. Предстои и определяне с участие на Асоциацията на техническата годност на неизползвани ВиК съоръжения – публична собственост и евентуалното им бракуване. Общото финансиране на ВиК асоциацията за 2018 г. възлиза на 42 857, 14 лв., като 65% от него представляват вноските на общините от региона. Съответно най-голям дял от вноските се пада на община Русе 19 842,85 лв., а най-малък на община Ценово 702, 86 лв.

На днешното заседание беше приета и подробната инвестиционна програма на ВиК оператора, възлизаща на 3 295 000 лв., като от о тях 2 215 000 лв. ще бъдат изразходени за инвестиции в доставяне на вода на потребителите, 758 000 лв. са предвидени за отвеждане на отпадни води, а 322 000 лв. ще бъдат вложени в пречистването на отпадъчните води.

В края на срещата бяха обменени идеи и за подобряване нивото на комуникацията между представените институции.

В заседанието участваха още заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев, главният секретар на ВиК асоциацията г-н Пламен Спасов, представители на общините от региона, както и управителят на ВиК оператора г-н Сава Савов.

Сподели:

Още новини от деня