Проведе се заседание на комисията за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества през 2021 г.

Проведе се заседание на комисията за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества през 2021 г. Резултатите от работата на комисията са отразени в Протокол, който ще бъде предоставен на Общинския съвет за вземане на решение за приемане на Годишните финансови отчети и докладите за дейността на осемте общински дружества през 2021 г. С положителен финансов резултат приключват седем от тях – „Общински пазари“ ЕООД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД. Със загуба за 2021 г. приключва „Общински транспорт Русе“ ЕАД. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: