„Общински пазари“ ЕООД всяка година подобрява обектите и обстановката на територията на всички стопанисвани от дружеството пазари

Проведе се заседание на комисията за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества през 2020 г

Време за прочитане: < 1 мин.

През отминаващата седмица се проведе заседание на комисията за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества през 2020 г.: „Общински пазари” ЕООД, Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков – Русе” ЕООД, „Общински транспорт Русе” ЕАД. Резултатите от работата на комисията са отразени в Протокол, който ще бъде предоставен на Общинския съвет за вземане на решение и за определяне на дивидента за Община Русе.

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Русе, провери изпълнението на инвестиционната програма по договор за предоставяне на концесия за пристанище „Пристис“. Бяха разгледани отчета, доклада и документите, предоставени от концесионера „Порт Пристис“ ООД. Предстои проверка на място за установяване съответствието на представените документи и реализираните инвестиции за първата година.

Сподели:

Още новини от деня