Проведе се извънредно заседание на Комисията на детето в Русе в разширен състав

Проведе се извънредно заседание на Комисията на детето в разширен състав, като в него взеха участие и: г-жа Янита Манолова-зам. председател на ДАБ, г-жа Мария Шишева-ВК на ООН за бежанците, г-жа Лора Войнова-УНИЦЕФ, г-н Владимир Панов-арабист. Обсъдени са актуалните проблеми на децата, както и координиране на действия за работа на местно ниво, при случаи на непридружени деца-чужденци или мигранти, на територията на община Русе. Срещата приключи с посещение на представителите в социалната услуга Кризисен център, където има вече настанено дете.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Проведено бе заседание на Комисията за детето, на която се обсъдиха теми, свързани с предприети мерки по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и превантивни мерки; социални услуги за деца на територията на община Русе и подкрепа на деца от многодетни семейства.

Сподели: