Проведе се кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“

Проведе се кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“

Време за прочитане: < 1 мин.

Днес се проведе кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническата толерантност“. Събитието се осъществява в рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“, реализиран с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

Участие в кръглата маса взеха г-жа Мариела Личева – водещ координатор на проекта, г-н Боньо Бонев – трудов посредник в Бюрото по труда, г-н Цветелин Симеонов – дирекция „Социално подпомагане“, Марияна Минева – Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, Жанна Василева – регионален педагогически координатор от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – Велико Търново, представители на здравни образователни и социални институции, партньори на Община Русе и неправителств?005cr ни организации – доставчици на социални услуги.

По време на кръглата маса бяха споделени добри практики, а организациите отчетоха положителния напредък в дейността си. На дневен ред беше представена и училищна програма за превенция и намаляване на отпадането на учениците от училище, като беше акцентирано върху значителната роля на родителите като активни помощници в различните обществени структури и в дейностите, организирани в училище. Теми на дискусия бяха и възможностите за обучение на учителите за работа в мултикултурна и мултиетническа среда. Акцент на срещата бяха добрите ре?005cr ултати, в рамките на организираните консултации и ролята на образователните медиатори в тях; отчетени бяха и проведените кампании, засягащи човешките права, сексуалното и репродуктивното здраве , както и дейностите, във връзка с подобряване достъпа до медицински услуги на потребителите.

Сподели:

Още новини от деня