обществено обсъждане две могили

Проведе се обществено обсъждане на проект за Общ устройствен план на Община Две могили и доклада за екологичната оценка

Обществено обсъждане на проект за Общ устройствен план на Община Две могили и Доклада за екологичната оценка – 02.10.2020 г.

Сподели: