Проведе се онлайн конференция по проект "Магнит на таланти"

Проведе се онлайн конференция по проект „Магнит на таланти“

Време за прочитане: 2 мин.

Привличането и задържането на таланти е ключов фактор за конкурентоспособността на градовете и регионите

Защо талантливите хора напускат градовете ни? Защо това е сериозен проблем и какво можем да направим, за да го адресираме?

Тези въпроси бяха във фокуса на обсъжданията по време на онлайн конференция в рамките на проект DTP3-454-4.1 TalentMagnet (‘Магнит за таланти’), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., която се проведе на 24 февруари 2021 г. По време на събитието повече от 160 участници от над 20 държави, сред които и екип от Русенски университет „Ангел Кънчев”, участваха в дискусии с цел ангажиране на местните власти с въпросите, свързани с привличането и задържането на талантливи млади хора.

Талантливите младежи от новото поколение са изключително мобилни, тъй като разполагат със свободата да преследват най-добрите за тях възможности не само на местно ниво. Те избират да живеят и да развиват таланта си на места, в които намират най-добрата среда за себе си и семейството си. Градовете, в които се установяват повече високообразовани специалисти, се оказват по-конкурентоспособни и икономиката им се развива по-динамично. Затова е важно градските управници в бърз порядък да предприемат конкретни стъпки, за да привличат и задържат повече талантливи хора.В резултат на нарастващата глобализация движението на талантите става все по-интензивно. Докато преди десетилетия младите хора, завършващи висшето си образование, обикновено избираха местоживеенето си измежду родния си град и този, в който се намира университетът им, понастоящем техният взор може да се насочи практически към всяка точка по света. И тъй като талантите притежават специфични знания и умения, фирмите все по-ожесточено се състезават за тях в глобален мащаб, защото те им предоставят нови подходи, творческа перспектива и нестандартни решения и им дават ключово конкурентно предимство. Аналогична тенденция се очертава и при градовете.

Акцентът в темите на гост-лекторите, представящи добри практики, свързани с талантливите хора от Щутгарт, Хелзинки, Острава, Велене, Вараждин, Клайпеда и др., беше, че градските управници и властимащи трябва да осъзнаят важността на привличането и задържането на таланти. Без съмнение, това е ново призвание за местните власти, въпреки че успешните градоначалници в световен мащаб вече широко използват инициативи за привличане и задържане на таланти в своите стратегии и програми.

Основната целева група на проекта TalentMagnet са талантливите младежи, чието развитие е приоритет за проекта. В специално посветена на тях сесия от конференцията участваха 86 талантливи млади хора от 21 държави, сред които и България. Разпределени в 11 фокус групи, те идентифицираха факторите, които правят градовете привлекателни за тях. В резултат на дискусиите беше дефиниран набор от критерии, които талантите от ново поколение идентифицират като водещи при избора им на конкретно място за живеене. Сред тях се открояват привлекателността на населеното място, неговия облик и утвърден имидж, териториалната му структура, предлаганите възможности за мобилност, сигурността, жилищния сектор, възможностите за култура, развлечения, отдих и не на последно място – наличието атрактивни възможности за заетост.

Проектът ‘Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region – TalentMagnet е разработен от водещия партньор – Център за научни изследвания Бистра Птуй, Словения. В проектния консорциум участват 18 партньори от 12 дунавски държави, сред които регионални и местни органи на публичната власт, неправителствени организации, изследователски центрове и секторни агенции.Харесайте страницата на проекта в социалните мрежи: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject

Проектът се финансира от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ, Европейски инструмент за съседство и национално съфинансиране).

За повече информация и възможности за сътрудничество:

Екип за управление на Русенски университет „Ангел Кънчев”

Проф. дн Михаил Илиев – Ръководител проект – miliev@uni-ruse.bg

д-р Лилия Илиева – Комуникационен мениджър – lilieva@uni-ruse.bg

Сподели:

Още новини от деня