Проведе се онлайн обучение по проект „Повишаване на иновациите в образованието и научните изследвания на Палестина в областта на прецизното земеделие“

Проведе се онлайн обучение по проект „Повишаване на иновациите в образованието и научните изследвания на Палестина в областта на прецизното земеделие“

Време за прочитане: 1 мин.

През месец ноември се проведе онлайн обучение по проект „Повишаване на иновациите в образованието и научните изследвания на Палестина в областта на прецизното земеделие“ (BENEFIT). Европейските партньори в проекта бяха в ролята на обучители, а палестинските – на обучаеми. Общият брой участници надхвърли 50 души.

Домакин на събитието бе Русенският университет. Ректорът чл.-кор. дтн  Христо Белоев откри проявата с приветствие към участниците. От страна на домакините на срещата присъстваха още проф. д-р Николай Михайлов (ръководител), доц. д-р Цветелина Георгиева, доц. д-р Борис Евстатиев, доц. д-р Атанас Атанасов, гл. ас. д-р Сехер Кадирова и гл. ас. д-р Цветелин Георгиев. Основната тема на първата сесия беше фокусирана върху синхронното електронно обучение. В края на всеки работен ден бе предвидена индивидуална работа на обучаемите.

В следващия ден, по време на обучението беше обърнато внимание на принципите при разработване на учебни програми за целите на висшето образование, съобразени с изискванията на Болонския процес и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS). Модератори на сесията бяха партньорите от университета в Патра, Гърция. От Русенския университет гл. ас. д-р Цветелин Георгиев представи процедури за одит и стандарти за акредитация. Те бяха илюстрирани с видео материали, отразяващи провеждането им в Русенския университет.

В програмата беше включено и провеждането на обучение за разработване на учебни курсове в електронната платформа Moodle, с модератор на сесията доц. д-р инж. Борис Евстатиев. Гръцките партньори участваха като обучители.

По време на работния семинар беше обърнато внимание на електронното обучение, инструментите за работа, инструкции за разработване на учебна документация (Terms of References) и др. Палестинските участници бяха обучени да използват софтуера Camtasia при подготовка на учебни материали.

В последния ден от обучителния модул палестинските преподаватели представиха пред всички участници своите курсови проекти чрез презентации и дискусии. Работният семинар завърши с оценка на извършените дейности от всички участници – обучаеми и обучители.

Сподели:

Още новини от деня