Проведе се он-лайн сбирка на доброволците на Областната младежка структура на Български Червен кръст – Русе

Проведе се он-лайн сбирка на доброволците на Областната младежка структура на Български Червен кръст – Русе

Днес, в 14:30 часа, се проведе първата, за периода на извънредното положение в страната, он-лайн сбирка на доброволците на Областната младежка структура на Български Червен кръст – Русе. Включиха се общо 29 доброволци, които обсъдиха и планираха дейността си, адаптирана за настоящата епидемиологична обстановка, съобразявайки се с препоръките на Националния оперативен щаб.


Доброволците обсъдиха следните теми:
– Във връзка с проведеното на 23 – ти март онлайн Национално събрание на Български младежки Червен кръст, областният координатор представи приетите вътрешно-организационни документи – Отчет за дейността на БМЧК, Стратегия за работа на организацията до 2025 година, както и Плана за дейността през настоящата година.
– Он-лайн кампания на БМЧК Русе, свързана със следните теми, които ще бъдат провеждани чрез живи включвани и информационни материали в социалните мрежи:
o Визия за дейността и позицията на Българския младежки Червен кръст;
o Насърчаване на безвъзмездното и доброволно кръводаряване;
o Първа долекраска помощ – основни стъпки;
o Програма „Хелфи“ – първа помощ за най – малките.
– Провеждане на видео обучение по темите от Обучителната система на БМЧК.
– Информация за начините на превенция на COVID-19.

В срещата с младежите участва и госпожа Ябанозова, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Русе, която призова младежите да спазват правилата, установени от институциите, но и да бъдат продуктивни в дейността на младежката организация.

Сподели:

Още новини от деня