Проведе се публично обсъждане на предложението за изменение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Русе

Проведе се публично обсъждане на предложението за изменение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Днес, 31.05.2019 г., в сградата на Община Русе се проведе публично обсъждане на предложението за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Русе.

На събитието заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански представи предвидените промени, които включват допълнителни обекти в обхвата на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Русе 2014-2020 г.

Изменението се допуска като допълнение на част II „Стратегия и цели на плана“ и на част III „Управление на реализацията/прилагането на плана“, както и с цел включване на допълнителни проекти извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия. Допълнението към Програмата за реализация на ИПГВР на гр. Русе предвижда включването на следните нови проекти: „Подготовка за изпълнение на Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 3 етап – обект „Тролейбусно депо“; „Цялостно оборудване на сградата на Нумизматичен музей Русе и създаване на три паралелни структури: експозиционна част, виртуален музей и учебен музей“ и „Изграждане на инсталация за преработка на отработени масла чрез безотпадна хидрокрекинг технология и производство на висококачествени базови компоненти“.

Сподели:

Още новини от деня