Проведе се работна среща между русенския мюфтия и кмета на Община Сливо поле

Проведе се работна среща между русенския мюфтия и кмета на Община Сливо поле

На 04.10.2018 година районният мюфтия на град Русе Юджел Хюсню и експертът по „Вакъфи“ Неджметин Неджмиев проведоха работна среща с кмета на Община Сливо поле Валентин Атанасов и екипа му – заместник-кметът Метин Ибрямов, Искра Атанасова – директор на дирекция „ОСУ“ и Огнян Кръстев – експерт по търгове към Община Сливо поле.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, касаещи мюсюлманите, в това число извършените и предстоящи ремонтни дейности по мюсюлманските храмове в региона (джамии и месджиди). По повод успешно завършените ремонтни дейности районният мюфтия благодари на кмета и екипа му за оказаното съдействие и подкрепа. Двете страни разгледаха проблемите по отношение на мюсюлманските гробищни паркове в региона, които към момента почти не разполагат със свободни парцели, като гробищните паркове в Сливо поле, кв. Сливица, с. Кошарна и с. Малко Враново.

След проведената среща бяха обсъдени бъдещите проекти и ремонтни дейности по религиозните храмове в съответната община.

Работната среща приключи със задоволство от двете страни и с пожелание за бъдещи срещи в полза на благото на обществото.

Сподели:

Още новини от деня