Проведе се работна среща между ръководствата на УМБАЛ "Канев" и Военна академия "Г. С. Раковски"

Проведе се работна среща между ръководствата на УМБАЛ „Канев“ и Военна академия „Г. С. Раковски“

Генерал – майор д-р Груди Ангелов, началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и изпълнителния директор на Университетска болница „Канев“ обсъдиха напредъка на научната и научноизследователската дейност, която да спомогне развитието на двете общности. Не на последно място е разработването и участието в съвместни проекти. Високата експертиза при управление на кризи, които имат учените и изследователите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, както и богатата практика и натрупан професионален опит и умения на изследователите, специализантите, докторантите и лекарите в Университетската болница „Канев“ са достатъчно основание за споделено представяне на набор инициативи и разработване на конкретни предложения за бъдеща съвместна работа. Съвременния интердисциплинарен подход при изследване, разработване и представяне на определени теми е важен и съществен. Това предоставя реална възможност за споделено знание и добро сътрудничество. По повод предстоящият Световен ден на здравето и професионален празник на здравния работник, генерал -майор д-р Груди Ангелов връчи поздравителен адрес на г-н Иван Иванов – изпълнителен директор на Университетска болница „Канев“ – гр. Русе. В него се казва, че „във времена на сериозни изпитания пред обществения живот в национален и световен план е необходимо всяка институция в още по-голяма степен да изпълнява своите функции. В този смисъл задачата на лекарите не е обикновена, тя е призвание, на което малцина биха се отдали. А опитът на медицинските екипи, извоюваният с годините авторитет и съвременните диагностично-лечебни възможности затвърждават Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – гр. Русе като институция не само от регионално, но и от национално ниво.Не е лек изборът да пренебрегнеш себе си, за да служиш на другите. Призванието да спасявате най-ценното – човешкия живот не е само професия. То е мисия – на силния дух, на смелостта и безграничната отдаденост“. „В тези дни на тревожност всеки е вперил поглед с надежда към нас – хората в бели престилки. Добрите думи винаги са оценка, както и отношение към нас самите и нашия труд. Някой ден, вярвам, много скоро, ще се обръщаме назад и ще разказваме за преживяното като за едно от поредните преодоляни препятствия, които ни е направило по-смирени и по-добри. В Световния ден на здравето и Професионалния празник на здравния работник ми се иска да пожелая на всички мои колеги, както и на всички българи да вярваме в това, че светът ще стане по-добър и по-смислен! Бъдете здрави!“ сподели д-р Лидия Стефанова, която е медицински директор на Университетска болница „Канев“.

Сподели: