Проведе се студентска научна сесия на Аграрно - индустриалния факултет в Русенския университет

Проведе се студентска научна сесия на Аграрно – индустриалния факултет в Русенския университет

В рамките на протичащите под егидата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ Майски празници на науката, на 18.05.2021 г.,се проведе ежегодната студентска научна сесия на Аграрно-индустриалния факултет. С оглед на противоепидемиологичната обстановка в страната, за втора поредна година събитието протече в изцяло дигитална среда, а модератор на виртуалната конференция беше Зам.-декана по научно-изследователската дейност на Факултета доц. д-р Пламен Мънев.

Традиционното за Факултета събитие беше официално открито от Декана – проф. д-р Генчо Попов. В приветственото си слово той пожела успех на участниците, независимо от извънредната обстановка, налагаща необходимостта от използване на иновативни форми на изложение и представяне на научната продукция от страна на студенти, докторанти и млади учени.

Проф. Попов изрази и увереността си, че интересът към науката, включването в състава на научно-изследователски колективи и израждането на професионални компетенции ще бъдат крачките към успешната бъдеща професионална реализация на студентите.

Участниците във форума бяха поздравени и от Зам.-декана на факултет Аграрно-индустриален – доц. д-р Пламен Мънев. Той пожела много успехи на участниците в бъдещата им инженерна практика и изрази задоволството си от значителния брой изнесени доклади във всички от шестте научни направления на факултета – Земеделска техника и технологии; Аграрни науки и ветеринарна медицина; Ремонт и надеждност; Топлотехника, хидро-и пневмотехника; Екология и опазване на околната среда и Промишлен дизайн.

Доц. Мънев подчерта и водещата роля на преподавателите – научни ръководители при формирането на комплекс от инженерни знания и умения в студентите и докторантите в процеса на обучение. Поздрави ги и за експертния педагогически подход при мотивиране на младите хора и провокиране на желание за научни изяви у тях.

Въпреки някои технически трудности, участниците се представиха повече от убедително и то в наложената от извънредното санитарно положение, сложна обстановка. По този начин се потвърдиха съвременните тенденции за все по-широкото приложение на дистанционните форми за обучение, визуализация и комуникация.

Сподели: