община-русе

Проведе се тръжна процедура за отдаване под наем на 25 имота – общинска собственост – пасища и мери

Проведе се тръжна процедура за отдаване под наем на 25 имота – общинска собственост – пасища и мери, находящи се в землищата на селата Басарбово, Просена, Бъзън, Тетово, Ново село и Николово.

Експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в инфоден по мярка „Aктивно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Дейностите, които ще получат подкрепа включват подкрепа в търсене на работа, контакти с работодатели, включване в професионални обучения и др.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: